क्या नींद

क्या नींद 🌙,
क्या ख्वाब 😴,
आँखे बन्द करू तो तेरा चेहरा 🌃,
आंख खोलू तो तेरा ख्याल! 😴🌃