सर्व मंगल मांगल्ये

सर्व मंगल मांगल्ये 🎉🌟,
शिवे सर्वार्थ साधिके 🎉,
शरण्ये त्र्यम्बके गौरी 👍,
नारायणी नमोस्तुते 🎉🌟,
नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनायें 😊